Sjedište:             Strossmayerov trg 15.       10450 Jastrebarsko

 STOLNOTENISKI KLUB "JASKA"

      JASTREBARSKO

Kontakt:                               tel. 385  98 1651 701           fax. 385 1 6284 058               e-mail: ctb@zg.t-com.hr  web:www.stk-jaska.com


"Alfa i omega" Boris u najmlađim igračkim danima

Podmladak STK Jaska na Japetiću 1971

Ekipa podmladka iz 1972

Pionirska ekipa trenera Kirina iz 1973 s "općinarima": slijeva B.Ferko, D. Salopek,M. Kelečić, B. Crnilo,D.Božić, D. Borković

Na turniru u Sisku 1972 godine

Profesor Kirin i njegovi "učenici"

SOKAZ ekipe Jaska 1 i Jaska 2 1995

Pobjednici Uskrsnog turnira Matulji '98

Puleni trenera Cibana

Sa jednog od treninga 1995

Kompletna ekipa iz 1995

Gostovanje ekipe u gradu Slunju 2001.

Ekipa klinaca sa trenerom Erakom 2003

Sa prijateljskog susreta u Karlovcu (2003)

Sa jednog od školskih turnira (2003)

Sa školskog turnira (2003)

Srebro u parovima Mirna i Helena (Knežijanec 2003)

Sa turnira Knežijanec 2003

Mi svi zajedno (Knežijanec 2003)

Završnica sezone 2003, zajednička fotografija

Ekipa sa 1. Školskog turnira 2003.

 

Natrag...

Natrag na početnu stranicu...